Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bevezetés

 

Az általános iskola elsődleges feladata az alapkészségek és a tanulási készségek fejlesztése, a tanulás megszerettetése, az önálló gondolkodásra nevelés, a gyermek jellemének formálása, a kreatív nevelés, a fantázia fejlesztése, a praktikus ismeretek átadása és felkészítés a középiskolai évekre. A sikeres iskola az önmagához mért teljesítményfejlesztést, az eltérő tanulási stílus és tempó figyelembevételét feltételezi. Mindezek szellemében végezzük nevelő-oktató munkánkat.
Arra törekszünk, hogy intézményünkre, az itt folyó munkára igazak legyenek az alábbiak:

A beiskolázási adataink azt bizonyítják, hogy helyesen határoztuk meg céljainkat, a szülők elégedettek munkánkkal.

Az iskola felújítása

Nagy örömet okozott, amikor értesültünk róla, hogy a Tatabányai Tankerületi Központ sikeresen pályázott a Kertvárosi Általános Iskola székhelyintézményének, a Bolyai János Általános Iskolának a felújítására. Mivel 2018-ban ünnepeltük iskolánk fennállásának 50. évfordulóját, ezért dupla öröm volt számunkra a jó hír, hogy iskolánk megújul és megszépül.


Színes gálaműsor keretében emlékeztünk meg erről a jeles évfordulóról. Sok szép születésnapi ajándékot kaptunk ebből az alkalomból, de az összes között a legnagyobb a Bolyai iskola felújítása volt. Egykori bolyais diákként tudom, hogy régen is és most is kiváló pedagógusok dolgoztak és dolgoznak az iskolánkban, de azt is tudom, hogy a színvonalas szakmai munkához a megfelelő tárgyi környezetre is szükség van. Most, az iskolánk 130 millió forintos felújításával, több évtizedes álmunk valósult meg.Ha valaki most ránéz megújult iskolánkra, szembetűnő a változás, hiszen nem csak a tető szigetelésére került sor, hanem a homlokzat is esztétikus, új külsőt kapott. Mindezeknek a változásoknak nem csak a szépség szempontjából, hanem környezetvédelmi és energetikai szempontból is meghatározó jelentősége van. A mindennapi iskolai életben a bőrünkön érezhetjük az új szigetelés jótékony hatásait: régebben sokat szenvedtünk az időjárás viszontagságaitól, akár forróság volt, akár erős szél fújt; a felújítás után viszont kellemes hőmérsékletet tapasztalhatunk a tantermekben.A másik legfontosabb változás a nyílászárók cseréje, mely által megoldódott a szellőzés és a tökéletes illeszkedés is. Mindennek köszönhetően iskolánk fűtése jelentősen energiatakarékosabb lett. Így az intézmény működtetése hatékonyabbá vált.A mindennapos testnevelést iskolánk is nagyon fontosnak tartja, ehhez azonban a megfelelő tárgyi feltételekre is szükség van, ezért különösen örültünk annak, hogy sor került a sportpálya felújítására, a tornaöltözők és a hozzájuk tartozó vizesblokk megújult, valamint biztonsági üveg került beszerelésre a tornatermünkbe.Alsó tagozatos diákjaink boldogan vették birtokukba az Európai Uniós szabványnak megfelelő, biztonságos játszóeszközöket, a régi elavult kültéri játékok helyett.Végül, de nem utolsó sorban, az is nagymértékben megkönnyítette a munkánkat, hogy a teljeskörű felújítást sikerült úgy lebonyolítani, hogy egyetlen osztálynak sem kellett másik épületbe költözni.

Szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket a kollégák, szülők és a diákok nevében mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a régóta vágyott esemény bekövetkezhessen. Külön köszönet Vereckei Juditnak, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgató asszonyának, Bencsik János országgyűlési képviselő úrnak, és Schmidt Csaba polgármester úrnak, valamint a kivitelező cégnek. Köszönjük a tantestületnek az együttműködést, szülőknek és diákoknak a türelmet. Örülünk, hogy mindenki összefogott ennek a nemes célnak az érdekében, mert úgy gondoljuk, megérte.


Az iskola története

Az intézmény 1968-ban épült a Tatabányai Szénbányák kivitelezésében: 8 tanteremmel, 2 műhely-, 1 torna-, 1 előadói teremmel, valamint a kiszolgáló helyiségekkel.


A főépület mellett az intézmény rendelkezésére állt a régi – az 50-es években iskolaként használt – épület, amely 1982-ig szolgálati lakásként működött.
A 11.521 m2 nagyságú telken az épületek mellett 8500 m2 –en udvar, parkosított pihenőterület várta az első nebulókat.
Másfél évtized múlva elkerülhetetlenné vált az épület bővítése, felújítása. Ekkor a szolgálati lakásból négy tanterem kialakítására került sor. Ez lett az iskolaotthonos osztályok „birodalma”, ma is itt tanul az 1-2. évfolyam.

A rekonstrukció három éve alatt sor került az érintésvédelmi berendezések cseréjére, a tető és a vizesblokk felújítására, a kazánok javítására. Új külső vakolatot kapott az iskola; a tantermek padlóburkolatának cseréje és a lambériák felszerelése a tantermekbe és a folyosókra is erre az időszakra esett.
A mozgásigény és a sporttevékenységek jobb kiszolgálása érdekében bitumenes kosárlabdapálya és játszótéri eszközök kiépítése is megtörtént. A munkát Borbás Ottó testnevelő koordinálta, szülők, patronáló brigádok siettek segítségünkre.
A nyitástól kezdődően tíz évig saját főzőkonyha üzemelt az iskolában. 1978-tól a Nyugat Magyarországi Vendéglátó Vállalat, majd 1993-tól 2009-ig a Nebuló Kft., majd napjainkig a Kölyök Kft. látja el ezt a feladatot. Minden diáknak és felnőtt dolgozónak biztosított az étkezés. Évente kb. 250-260 fő él ezzel a lehetőséggel.
1998-ban az egyik műhelyteremből informatikai, a másikból történelem szaktanterem, a széntárolóból pedig idegen nyelvű szaktanterem kialakítására került sor.
Ehhez a munkához a segítőket Gíber Erzsébet az akkori SzM elnök közreműködésével sikerült felkutatni.
A kezdeti széntüzelésű kazánokat 1995-ben felváltotta a gázfűtés.
Az iskolaotthonos, napközis csoportok mozgás-és játékigényének kielégítésére az udvaron sor került 2003-ban a fajátszótér kialakítására. A faanyagot támogatói pénzből vásároltuk, a munkát Vasadi István szülő vállalta fel.
Az alapítástól 1984-ig Hites Sándor, majd 2010. júniusáig Kovács Zoltánné volt az intézmény igazgatója.
2010. augusztus 01-jétől a három kertvárosi intézményt Bolyai, Kölcsey, Kőrösi iskola, valamint a Bányász Művelődési Otthont összevonták. Így lettünk Kertvárosi Általános Művelődési Központ (röviden: ÁMK). Az összevont intézményeket Mózes Gáborné igazgató asszony vezeti.

Helyettesek:

1968 -1975-ig Knitzky Nándor
1975 -1978-ig Bartha László
1978 -1984-ig Szandi Jenő
1984 -1988-ig Szlis István
1988 -1996-ig Neukum Jánosné
1996 - Petroviczné Gál Ibolya


Több olyan kollégánk volt, aki az alapítástól nyugdíjazásig az iskolánkban dolgozott:
Biró József, Biró Józsefné, Izing Viktorné, Keményné Dobi Angyalka, Venczák Miklósné, Neukum Jánosné.

Vissza a lap tetejére

 

Kertvárosi Általános Iskola Bolyai János Általános Iskolája - 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a